Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2019

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print