Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2021

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print