Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός μελών για τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Δράμας για την περίοδο 2019-2023

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print