Ορισμός μελών στην Επιτροπή Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων του Δήμου Δράμας.