Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Πολιτιστικού Οργανισμού.

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
image_print