Οικονομική Επιτροπή

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και αναπληρωματικά) για το 2020.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print