1

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων υλικών του 2ου ΕΠΑ. Λυκείου Δράμας