Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων υλικών του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Δράμας