Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: »Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας» για την περίοδο 2019-2028

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print