Ορθολογική διαχείριση αστικών απορριμμάτων στο δήμο Δράμας cpv 79341100-7