1

Παραγωγή του video trailer του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021 και του ραδιοφωνικού σποτ του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021.