Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ2016)

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017
image_print