Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
image_print