1

Παραλαβή και έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή κερκίδων και αίθουσας προθέρμανσης του Δημοτικού Σταδίου (πρώην Εθνικό) Δράμας», αποτέλεσμα δωρεάς του κ. Θεοδωρίδη Άρη.