Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παράσταση – εκπροσώπηση του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας κατά τη συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας αγωγής καταβολής αμοιβής από σύμβαση έργου (Τακτική Διαδικασία) των: 1) Βασίλειου Βασιλείου του Γεωργίου, 2) Αικατερίνης Τετερίνα του Σεργκέϊ, 3) Φωτεινής Πασχαλίδου του Βλαδίμηρου, 4) Δημήτριου Χατζηκύρκου του Κωνσταντίνου, 5) Παύλου-Νεκτάριου Χασιρτζόγλου του Κωνσταντίνου, 6) Γιάννας Λύκοβα του Γεωργίου

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017
image_print