Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παράσταση εκπροσώπηση του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας κατά τη συζήτηση ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (τακτική διαδικασία) αγωγής της Βαρβάρας

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print