Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παράσταση – εκπροσώπηση του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας κατά την συζήτηση ενώπιον ειρηνοδικείου Δράμας αγωγής καταβολής τιμήματος από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ‘Ι. Παλιόγλου και ΣΙΑ Ο.Ε΄

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017
image_print