Οικονομική Επιτροπή

Παράταση αποδεκτού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων».

Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021
image_print