Παράταση χρόνου της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας»