Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Παράταση διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ, σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023
image_print