Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Θ. Αθανασιάδη 13, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017)

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print