Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος