Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος-Στέφανος Βογιατζόγλου ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021
image_print