Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Βελτιώσεις παιδικών χαρών»