Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print