Οικονομική Επιτροπή

Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας» το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με αριθμό MIS 5031326,

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
image_print