1

Παράθεση γεύματος με κουπόνια για διακόσια (200) άτομα για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021