1

Παράθεση γεύματος με κουπόνια για οκτακόσια εβδομήντα (870) άτομα για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2022.