Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παράθεση γεύματος ογδόντα (80) περίπου ατόμων στο πλαίσιο του DISMA, την Κυριακή 07/07/2024.

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024
image_print