Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015
image_print