Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-01-2020

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print