Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ 01-08-2020 ΕΩΣ 31-08-2020

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020
image_print