Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ 01-09-2020 ΕΩΣ 30-09-2020

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020
image_print