Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print