Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017
image_print