ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ (ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020)