Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 11/01/2017 ΜΕΧΡΙ 10/01/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 11/01/2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019
image_print