Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΛΥΨΗ 7 8 9 10 11 12 ΔΣ)

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
image_print