Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2068 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015
image_print