Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΠ10735) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 8 ΜΑΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020
image_print