Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΠ10737) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/08/2020 ΕΩΣ 31/08/2020

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
image_print