ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΠ10738) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020