ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΠ10738) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 8 ΜΑΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020