Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/ ΕΩΣ 24/04/22

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2022
image_print