Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/8/21 ΕΩΣ 31/8/21

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021
image_print