1

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Ω.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ 4646/30-12-2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.