Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών- τήρηση διπλογραφικού συστήματος –σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολής φορολογικής δήλωσης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, για το έτος 2021 & προτείνουμε την έκδοση απευθείας ανάθεσης προκειμένου να εκτελεσθεί η παροχή λογιστικών υπηρεσιών- τήρηση διπλογραφικού συστήματος –σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολής φορολογικής δήλωσης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, για το έτος 2021.

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print