Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών- τήρηση διπλογραφικού συστήματος -σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολής φορολογικής δήλωσης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, για τον μήνα Οκτώβριο 2022.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022
image_print