Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παρουσίαση, παράδοση & αποδοχή αρχιτεκτονικής προμελέτης για την αποκατάσταση και την Ενεργειακή Αναβάθμιση της Καπναποθήκης «Πορτοκάλογλου», που βρίσκεται επί της οδού Περδίκα στην Δράμα

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print