Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση κήπων πάρκων»

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print